×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
دستمزد ترس

دستمزد ترس

The Wages of Fear

4.6 IMDB
ماجرایی
درام
اکشن

با آتش گرفتن یک چاه نفت در نزدیکی اردوگاه پناهندگان، جان آن ها به خطر می افتد و تنها راه جلوگیری از فاجعه، منفجر کردن چاه در 24 ساعت آینده است. تیمی از یک نیروگاه برق در هشتصد کیلومتری چاه باید دویست کیلوگرم مواد منفجره را با دو کامیون به آنجا برسانند و فقط 20 ساعت زمان دارند.

قسمت ها