×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
محوطه بی درخت

محوطه بی درخت

The Clearing

6.3 IMDB
درام
هیجان انگیز
معمایی

زنی مجبور می شود برای متوقف کردن فرقه مخفیانه ای که برای تحقق هدف خود کودکان را شستشوی مغزی می دهند، با کابوس های گذشته خود روبرو شود.