×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
گوینده خبر

گوینده خبر

The Anchor

5.6 IMDB
هیجان انگیز
معمایی

سی را گوینده خبر یکی از شبکه های تلویزیونی است. پنج دقیقه پیش از شروع برنامه خبری، فردی به نام می سو با سی را تماس می گیرد و از او می خواهد که خبر قتلی را پوشش دهد و...

قسمت ها