×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
شوگان

شوگان

shogun

9.1 IMDB
ماجرایی
درام
تاریخی

وقتی یک کشتی اروپایی مرموز درحالیکه به حال خود رها شده در یک روستای ساحلی پیدا می شود، ارباب یوشی توراناگا به رازهایی پی می برد که می تواند توازن قدرت را برهم زند و دشمنانش را نابود کند.