×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
شرلی

شرلی

Shirley

6.3 IMDB
درام
بیوگرافی
تاریخی

براساس زندگی اولین نماینده زن سیاهپوست کنگره آمریکا، شرلی چیزم، است. او اولین زن سیاهپوستی بود که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و یک کمپین انتخاباتی تاریخی و سنت شکن به راه انداخت.

قسمت ها