×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
سخن

سخن

Parole

7.1 IMDB
جنایی

داستان این فیلم درمورد دو برادر است که یکی جنایتکار و دیگری فردی معمولیست. پس از مرگ غیرمنتظره مادرشان، این دو برادر به یکدیگر نزدیک می شوند و برادر کوچکتر در پی آزادی مشروط برادر بزرگتر است…

قسمت ها