×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
به من نگاه کن

به من نگاه کن

Look at Me

5.5 IMDB
درام
معمایی
ایرانی

دختری به نام آیتکین در سن 9 سالگی به دلیل فقر خانواده به مردی که دارای همسر و فرزند میباشد فروخته شده و با او ازدواج می کند ولی به دلیل آزار و اذیت و کتک همسرش از خانه وی فرار کرده و با خانم دکتری که طرح پزشکی اش را در ترکمن صحرا می گذراند آشنا می شود و ادامه ماجرا..

قسمت ها