×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
متری شیش و نیم

متری شیش و نیم

Just 6.5

7.8 IMDB
درام
اکشن
جنایی
ایرانی

داستان جستجوی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای پیدا کردن فروشنده بزرگ شیشه در پایتخت است.

قسمت ها