×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
هیئت منصفه

هیئت منصفه

Jury Duty

8.3 IMDB
کمدی

درباره یک محاکمه هیئت منصفه آمریکایی میباشد که از نگاه جوانی به نام رونالد گلدن روایت می شود. جوانی که از فریب و جعلی بودن دادگاه و کل پرونده بی خبر است. همه به جز او بازیگر هستند و هر اتفاقی که می افتد با دقت برنامه ریزی شده است…

قسمت ها