×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
در سرزمین قدیسان و گنهکاران

در سرزمین قدیسان و گنهکاران

In the Land of Saints and Sinners

6.2 IMDB
اکشن
جنایی
هیجان انگیز

در روستایی دوردست در ایرلند، مردی پس از یک عمر گناه مجبور می شود برای رسیدن به رستگاری مبارزه کند؛ اما حاضر است چه بهایی برای رهایی بپردازد؟ در سرزمین قدیسان و گناهکاران، بعضی گناهان را نمی توان دفن کرد.

قسمت ها