×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
آلمان سال صفر

آلمان سال صفر

Germany Year Zero

7.8 IMDB
درام
جنگی

در زمان اشغال برلین توسط متفقین؛ پسر نوجوانی دست به هر کاری می زند تا برای خانواده خود غذا مهیا کند. روزی او با مردی برخورد می کند که در گذشته معلم او بوده است…

قسمت ها