×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
اکو

اکو

Echo

6.0 IMDB
اکشن
ماجرایی
جنایی

مایا برای پیشبرد زندگی اش باید با گذشته اش کنار بیاید، با ریشه اش به عنوان یک سرخپوست ارتباط بگیرد و مفهوم خانواده و جامعه را بپذیرد.