نمایش دسته ی : جنگی

All Category Content

زعفرانی
7.4

زعفرانی

Kesari

شيرها برای ببرها
6.2

شيرها برای ببرها

Lions for Lambs

مرد دوازدهم
7.3

مرد دوازدهم

12th man

وایکینگ‌ ها
8.5

وایکینگ‌ ها

Vikings

خشمگین
6.1

خشمگین

Furious

بچه های ویندرمر
7.2

بچه های ویندرمر

The Windermere Children

پرواز دو دیوانه
6.8

پرواز دو دیوانه

The Flying Deuces

5 همخون
6.5

5 همخون

Da 5 Bloods

بین پل
7.2

بین پل

Beanpole

مردها به بزها خيره می شوند
6.2

مردها به بزها خيره می شوند

The Men Who Stare at Goats

پل رودخانه کوای
8.2

پل رودخانه کوای

The Bridge on the River Kwai

موصل
7.1

موصل

Mosul

عصر سامورایی نبرد برای ژاپن
7.4

عصر سامورایی نبرد برای ژاپن

age of samurai battle for japan

پرنده وار
7.2

پرنده وار

Birdy

سیاه پوش
7.1

سیاه پوش

Black Robe

نجات سرباز رایان
8.6

نجات سرباز رایان

Saving Private Ryan

سه پادشاهی
8.3

سه پادشاهی

Three Kingdoms

جوخه
8.1

جوخه

Platoon

یورش عظیم
6.6

یورش عظیم

The Great Raid

آلمان سال صفر
7.8

آلمان سال صفر

Germany Year Zero

کاپیتان آمریکا جنگ داخلی
7.8

کاپیتان آمریکا جنگ داخلی

Captain America: Civil War

جوجو خرگوشه
7.9

جوجو خرگوشه

Jojo Rabbit

گرگینه
6

گرگینه

Were wolf

از خود گذشتگی
6.6

از خود گذشتگی

Devotion

گرگ
8.1

گرگ

Wolf

حمل طلا
6.7

حمل طلا

Gold Run

قرون وسطایی
5.9

قرون وسطایی

Medieval

ریو لوبو
6.7

ریو لوبو

Rio Lobo

قلعه عقاب‌ها
7.6

قلعه عقاب‌ها

Where Eagles Dare

نارویک: اولین شکست هیتلر
6.6

نارویک: اولین شکست هیتلر

Narvik:Hitler

وایکینگ ها:والهالا
7.3

وایکینگ ها:والهالا

Vikings Valhalla

نیروی هوایی: سلاگی برنیاوا
5.3

نیروی هوایی: سلاگی برنیاوا

Air Force: Selagi Bernyawa

کمین
4.2

کمین

Ambush

نیروی هوایی
5.3

نیروی هوایی

Air Force

پیمان
7.6

پیمان

The Covenant

سیسو
7.0

سیسو

Sisu

تک تیراندازها
6.4

تک تیراندازها

Snipers

خاکسپاری
4.9

خاکسپاری

Burial

در جبهه غرب خبری نیست
7.8

در جبهه غرب خبری نیست

All Quiet on the Western Front

تک تیرانداز: کلاغ سفید
6.3

تک تیرانداز: کلاغ سفید

Sniper. The White Raven

خون و طلا
6.5

خون و طلا

Blood & Gold

اسب جنگی تنها
4.8

اسب جنگی تنها

Warhorse One

محاکمه نظامی شورش کین
6.9

محاکمه نظامی شورش کین

The Caine Mutiny Court-Martial

حمله در قله 400
2.5

حمله در قله 400

Assault on Hill 400

پادشاهی 3
6.8

پادشاهی 3

Kingdom 3

منطقه مورد علاقه
7.6

منطقه مورد علاقه

The Zone of Interest

ملوان جنگی
7.2

ملوان جنگی

War Sailor

قبل از اینکه به پایان برسد
7.1

قبل از اینکه به پایان برسد

Before It Ends

سم بهادر
7.8

سم بهادر

Sam Bahadur

ویل
6.9

ویل

Wil