×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
بلوط پیر

بلوط پیر

The Old Oak

7.1 IMDB
درام

با تعطیل شدن معادن و مهاجرت مردم یک روستا در شمال شرقی انگلستان، آخرین کافه این روستا در آستانه تعطیل شدن قرار گرفته است. وقتی پناهجویان سوری در خانه های خالی جا داده می شوند، کشمکشی شکل می گیرد.

قسمت ها