×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
پسر جدید

پسر جدید

The New Boy

5.6 IMDB
درام
فانتزی
تاریخی

در دهه 1940، پسر یتیم نه ساله ای از بومی های استرالیا نیمه شب به صومعه دورافتاده ای می رسد که راهبه ای از دین برگشته عهده دار آن است.

قسمت ها