×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
آخرین پادشاهی: هفت پادشاه باید بمیرند

آخرین پادشاهی: هفت پادشاه باید بمیرند

The Last Kingdom Seven Kings Must Die

6.9 IMDB
درام
اکشن
تاریخی

پس از مرگ پادشاه ادوارد، مهاجمان و وارثان رقیب برای به دست آوردن تاج و تخت با یکدیگر وارد نبرد می‌شوند. در این میان اوترد و هم پیمانانش برای تشکیل یک انگلستان متحد تلاش می‌کنند و…

قسمت ها