×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
مرد عنکبوتی: درمیان دنیای عنکبوتی

مرد عنکبوتی: درمیان دنیای عنکبوتی

Spider-Man Across the Spider-Verse

8.8 IMDB
انیمیشن
ماجرایی
اکشن

مایلز مورالس به طور ناگهانی به بعد های مختلفی از جهان پرتاب می‌شود، جایی که با یک تیم از افراد عنکبوتی مواجه می‌شود که مسئول حفاظت از وجود این بعد ها میباشند. در هنگام برخورد با قهرمان‌ها در مورد چگونگی رفتار با تهدید جدید، مایلز مجبور می‌شود تا مفهوم واقعی قهرمان بودن را دوباره تعریف کند.

قسمت ها