×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
پسر برنجی

پسر برنجی

Riceboy Sleeps

7.7 IMDB
درام
خانوادگی
تاریخی

مادری تنها تلاش می کند تا پسرش را در منطقه حومه شهری در کانادا بزرگ کند. او دلش می خواهد زندگی خوب و بی نقصی برای پسرش بسازد اما...

قسمت ها