×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
قاتلان ماه کامل

قاتلان ماه کامل

Killers of the Flower Moon

7.9 IMDB
درام
جنایی
تاریخی

اعضای قبیله Osage در ایالات متحده تحت شرایط مرموزی در دهه 1920 به قتل می رسند که باعث ایجاد یک تحقیقات گسترده میشود و ...

قسمت ها