×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی

I.S.S.

5.5 IMDB
هیجان انگیز
علمی تخیلی

در آینده ای نزدیک درحالیکه کشمکش بین المللی بزرگی در زمین رخ داده، فضانوردان آمریکایی و روسی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی از مافوق های خود در زمین دستور می گیرند که به هر قیمتی شده کنترل ایستگاه را از رقبای خود بگیرند.

قسمت ها